Rådgivning og prosjektering

Vi tilfredsstiller alle myndighetskrav og kan ta hele eller deler av prosjekteringen for deg. Vi er dynamiske, og tilpasser oss prosjektets størrelse og kompetansebehov.

 

Er du en stor entreprenør, oppdragsgiver eller byggherre, vil vi kunne bidra med en representant fra oss fra produktutviklingsavdelingen. Han eller hun vil fungere som prosjektlederens høyre hånd og allierte for å sikre best mulig kvalitet i prosjekteringen. For mindre oppdragsgivere, eller dersom behovet tilsier det, vil vi kunne ta hele jobben med prosjektering og teknisk rådgivning, for så å anbefale løsninger som er kostnadseffektive og solide.

 

I alle tilfeller kan vi bidra i alle deler av prosjekteringens faser, fra 3D-modellering til dimensjonering, konstruksjon og teknisk rådgivning. Du får naturligvis alt av tegningsgrunnlag for prosjekteringen, og prosjekteringen tilfredsstiller alle myndighetskrav.

 

For oss er prosjektering og teknisk rådgivning en naturlig del av verdikjeden, siden vi vet at det er betryggende og at det sikrer kvalitet i leveransen. Slik får du som kunde relevante, tekniske løsninger med godt design og fornuftig energibruk.

KONTAKT OSS

Send oss en forespørsel
så svarer vi så fort som mulig

  • Vennligst fyll inn navnet ditt.
  • E-post er mangelfull.
  • Mobilnummer mangler.
  • Vennligst send oss en melding.